flexiit

Vi har omfattande erfarenhet av olika IT-projekt. Både då det gäller utveckling, drift och underhåll.

Den breda erfarenhet vi bär av IT-projekt inriktade mot både retail och wholesale - kanske med extra fokus mot ecommerce-segmentet - ger dig möjligheten att finna lösningarna inom ramen för vad vi kan åta oss. Bland annat då det gäller ERP, lagerhantering, ärendehantering, och digital marketing.

Vi arbetar med affärseffektivisering som nyckelord och vi välkomnar små som stora projekt!

Vi hjälper dig med strategisk planering, teknisk rådgivning och projektledning.

Vi finns där för dig under hela resan

 • Förstudie

 • Business case

 • Projektledning och resursplanering

 • Genomförande

 • Test

 • Driftsättning och förvaltning

 • Uppföljning - analys och utvärdering
Image

exempel på projekt DÄR vi bidragit

CURA of Sweden (curaofsweden.com) - produktutveckling, uppbyggnad hemsida, grafisk formgivning, integrationer, affärseffektivisering och väldigt mycket annat. Vi var med från bolagets start och har varit med i nästan alla led inom organisationen under de första åren.

Amazinghair (amazinghair.se) - frisörsalong i Sundsvall där vi assisterat med den grafiska profilen, uppsättning hemsida och digital närvaro. I salongen har vi även satt upp två skärmar som visar både bildspel och film.

Svenska Kyrkan - Hemsidesproduktioner, VPN-nät för att knyta samman församlingar. Tidiga implementationer av digitala intrångsdetekteringssystem med automatiserade åtgärder. Uppsättning av interna miljöer för applikationspublicering, virtualisering med VMware och XenServer.
  Vi kan bli en värdefull tillgång för dig och ditt företag!
  Genom att erbjuda expertis och resurser kan vi hjälpa dig att driva effektivitet, minska kostnader och möjliggöra tillväxt.