FLEXISTORE

Är du en företagare som letar efter flexibla, bekväma och kostnadseffektiva lagerlösningar?
Flexisphere är här för att omdefiniera hur du tänker på lager då det gäller yta och behov.
 
Vi förstår att dina lagerbehov kan förändras från tid till annan, och därför har vi utformat en tjänst som växer med dig. Med Flexisphere betalar du bara för det utrymme du använder och för den tid du behöver det.
 
Exemplet belyser vikten av realistiska prognoser för att möjliggöra beställning av varor i tid, baserat på försäljning i förhållande till tillgänglighet av varor.
Image
Perfekt för säsongsföretag, nystartade företag eller företag med fluktuerande lagernivåer.
[BILD SOM ILLUSTRERAR SKIFTNINGAR I LAGERNIVÅER - LINJEGRAF DÄR BEHOV/TILLGÅNG BLIR JÄMFÖRBART]
Vi förstår att dina lagerbehov kan förändras från tid till annan, och därför har vi utformat en tjänst som växer med dig. Med Flexisphere betalar du bara för det utrymme du använder och för den tid du behöver det.
 
Undvik långsiktiga kontrakt och dyra omkostnader! Våra korttidshyror erbjuder största möjliga flexibilitet, vilket gör att du kan skala upp eller ner i takt med att din verksamhet kräver det.
Vi kan bli en värdefull tillgång för dig och ditt företag!
Genom att erbjuda expertis och resurser kan vi hjälpa dig att driva effektivitet, minska kostnader och möjliggöra tillväxt.